[1]
Trần, H.T.T., Hoàng, B.B., Trần, T.N. và Phan, T.T.D. 2024. Nghiên cứu tình trạng thiếu vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 và mối liên quan giữa thiếu vitamin D với chế độ thể dục, tình trạng thừa cân béo phì và tăng huyết áp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 71 (tháng 6 2024), 98-105. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.13.