[1]
Đoàn, V.C., Hoàng, A.T. và Hồ, A.B. 2021. Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ BNP huyết thanh và hs-cTnI với biến cố tái nhập viện sau can thiệp động mạch vành. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 43 (tháng 1 2021), 62-72. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.9.