[1]
Đỗ, T.Q. 2021. Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 13 (tháng 2 2021), 16-20.