[1]
Nguyễn, N.T., Tô, T.H.L. và Nguyễn, H.T. 2021. Điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 có bệnh lý đi kèm. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 13 (tháng 2 2021), 27-34.