[1]
Nguyễn, T.T.N., Hoàng, T.V. và Nguyễn, T.B. Đào 2021. Biến đổi tình trạng kháng insulin, giai đoạn tổn thương thận trước và sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 13 (tháng 2 2021), 47-51.