[1]
Huong, N.T.T. 2023. Nghiên cứu Derive: hiệu quả và tính an toàn của Dapagliflozin trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 kèm tổn thương thận ở mức trung bình (CKD 3a) . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 32 (tháng 3 2023), 66-74.