[1]
Nguyễn, V.L., Nguyễn, T.B. Đào và Trần, K.T. 2021. Tổn thương cơ quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 5-10. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.1.