[1]
Thạch, T.P., Phan, H.H. và Đoàn, T.K.C. 2021. Mức độ tổn thương và kết quả điều trị loét bàn chân theo phân độ Pedis, Texas ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 11-18. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.2.