[1]
Nguyễn, T.L., Dương, B.L. và Lê, Ánh N. 2021. Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 19-25. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.3.