[1]
Phạm, T.C., Nguyễn, T.L. và Trần, V.L. 2021. Quản lý, điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ - Hậu Giang. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 26-34. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.4.