[1]
Huỳnh, L.T.B., Nguyễn, S.H., Lê, V.T., Đinh, V.H., Hoàng, Q.H., Bùi, T.T., Hoàng, T.T. và Tà, Y. Đông 2021. Một số yếu tố nguy cơ tim mạch theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 51-58. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.7.