[1]
Vũ, C.M. và Đỗ, T.Q. 2021. Khảo sát nồng độ testosterone huyết tương ở nam trên 50 tuổi có giảm mật độ xương và loãng xương tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bạch Mai. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 59-65. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.8.