[1]
Phan, H.D., Hoàng, V.M., Đoàn, T.V., Nguyễn, Q.C., Hồ, K.H., Nguyễn, T.H., Phạm, X.T. và Nguyễn, Đức T. 2021. Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường típ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 42 (tháng 3 2021), 72-79. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.10.