[1]
Lê, G.H. và Hồ, A.B. 2021. Đánh giá yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHA2DS2-VASc trên bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 44 (tháng 4 2021), 71-81. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.10.