[1]
Lê, G.H., Hồ, A.B. và Trần, T.N. 2021. Đánh giá mối tương quan của các yếu tố nguy cơ tim mạch với thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 45 (tháng 4 2021), 54-62. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.8.