[1]
Nguyễn, H.D., Nguyễn, T.C.L. và Huỳnh, L.T.B. 2021. Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 46 (tháng 5 2021), 191-197. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.21.