[1]
Nguyễn, T.M.L. 2021. Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 46 (tháng 5 2021), 218-225. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.24.