[1]
Trần, T.H.V., Ngô, T.K.Y., Nguyễn, T.Q.T., Nguyễn, N.T. và Ngô, M.T. 2022. Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường ở người cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 49 (tháng 2 2022), 51-56. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.6.