[1]
Võ, T.M. Đức, Nguyễn, T.T., Nguyễn, T.P.H., Hồ, T.K. Ánh, Phạm, T.M.L., Đào, T.T.H., Hoàng, T.T.T., Trịnh, D.T.H., Nguyễn, T.M.T., Trần, N.N., Võ, T.N.L., Nguyễn, T.N., Nguyễn, H.P., Mai, T.B. và Nguyễn, H.T. 2022. Nghiên cứu nồng độ glucose máu trước khi ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 được điều trị bằng liệu pháp insulin. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 49 (tháng 2 2022), 57-64. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.7.