[1]
Vũ, T.T., Đỗ, T.Q. và Nguyễn, T.T. 2022. Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 49 (tháng 2 2022), 83-89. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.11.