[1]
Nguyễn Ánh N. , Trần, N.L., Trần, Đoàn K. và Phạm, Q.T. 2022. U xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một ca bệnh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 50 (tháng 8 2022), 80-84. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.10.