[1]
Nguyễn, V.M., Phạm, Q.T. và Hoàng, T.V. 2020. Biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính trước và sau điều trị tại bệnh viện. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 38 (tháng 10 2020), 24-29. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.4.