[1]
Hoàng, T.B.N. và Nguyễn, H.T. 2020. Khảo sát thể tích tồn lưu bàng quang trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 38 (tháng 10 2020), 30-37. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.5.