[1]
Mai, T.N., Hoàng, A.T. và Hồ, A.B. 2020. Nghiên cứu tăng glucose máu do stress trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 38 (tháng 10 2020), 38-46. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.6.