[1]
Phan, H.H. và Trần, N.L. và cs 2020. Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 39 (tháng 11 2020), 80-86. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.11.