[1]
Nguyễn, H.T. 2021. Tăng Triglyceride và bệnh tim mạch do xơ vữa. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 41 (tháng 1 2021), 7-17. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.1.