[1]
Đỗ, T.Y., Đào, T.L., Nguyễn, T.Q. và La, T.L. 2023. Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang xuất hiện đồng thời: báo cáo ca bệnh hiếm gặp và hồi cứu y văn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 52 (tháng 2 2023), 62-66. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.9.