[1]
Lê, Đình T., Phạm, T.L., Nguyễn, T.P.N., Trần, T.T.H., Nguyễn, T.S. và Ngô, V.M. 2023. Dự báo nguy cơ bệnh mạch vành trong 10 năm tới theo thang điểm Frammingham-2011 ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 52 (tháng 2 2023), 97-104. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.14.