[1]
Thái, H.Q. 2023. Xu hướng mới trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 55 (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.1.