[1]
Bùi, P.T., Vũ, C.D., Nguyễn T.N., Nguyễn T.H. và Đỗ, T.T.M. 2023. Kết quả kiểm soát glucose máu ở trẻ Đái tháo đường týp 1 tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 55 (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.3.