[1]
Lê, T.N., Đỗ, T.M.P., Phạm, N.T.L., Huỳnh, T.B.H., Nguyễn Đỗ N.L., Nguyễn V.V.H., Nguyễn V.B., Nguyễn H.T., Nguyễn Đình T. và Lê, V.C. 2023. Nghiên cứu lo âu, căng thẳng, buồn phiền ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú trong đại dịch COVID-19 bằng thang điểm SAVE-6 và DDS-2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 55 (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.5.