[1]
Hoàng , T.T.N. và Đỗ, T.Q. 2023. Khảo sát độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh tay trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 55 (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.8.