[1]
Thái, T.H. và Nguyễn K.D.V. 2023. Khảo sát thực trạng sử dụng insulin và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 55 (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.9.