[1]
Trần, T.N. Điệp và Đỗ, T.Q. 2023. Ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 55 (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.12.