[1]
Nguyễn, H.T. 2021. Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng quên. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 37 (tháng 1 2021), 3-18. DOI:https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.1.