[1]
Nguyễn, Đức H. 2023. Đái tháo đường & nhiễm khuẩn huyết. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology. 61 (tháng 7 2023), 27-39. DOI:https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.3.