(1)
Võ, T. H. H.; Nguyễn, T. K. L. Chăm sóc tâm Lý Xã hội Cho bệnh nhân đái tháo đường. vjde 2024, 1-12.