(1)
Nguyễn, H. T.; Huỳnh, L. T. B.; Lâm, V. H.; Nguyễn, V. H.; Nguyễn, N. T. Những điểm mới về các biện pháp Can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường Theo IWGDF 2023. vjde 2024, 13-22.