(1)
Vũ, V. N. Đánh Giá thực trạng kiểm soát đường huyết Và một số yếu tố Nguy Cơ Tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại Trú tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh Hải Dương năm 2022. vjde 2024, 47-52.