(1)
Trần, H. T. T.; Hoàng, B. B.; Trần, T. N.; Phan, T. T. D. Nghiên cứu tình trạng thiếu Vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 Và mối Liên Quan giữa thiếu Vitamin D với Chế độ thể dục, tình trạng thừa cân béo Phì Và tăng huyết áp. vjde 2024, 98-105.