(1)
Đoàn, V. C.; Hoàng, A. T.; Hồ, A. B. Nghiên cứu mối Liên Quan của nồng độ BNP huyết Thanh Và Hs-CTnI với biến cố tái nhập viện Sau Can thiệp động mạch vành. vjde 2021, 62-72.