(1)
Đỗ, T. Q. Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính. vjde 2021, 16-20.