(1)
Nguyễn, N. T.; Tô, T. H. L.; Nguyễn, H. T. Điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 Có bệnh Lý đi kèm. vjde 2021, 27-34.