(1)
Nguyễn, T. T. N.; Hoàng, T. V.; Nguyễn, T. B. Đào. Biến đổi tình trạng kháng Insulin, Giai đoạn tổn thương thận trước Và Sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 Có tổn thương thận. vjde 2021, 47-51.