(1)
Huong, N. T. T. Nghiên cứu Derive: Hiệu Quả Và tính an toàn của Dapagliflozin Trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 kèm tổn thương thận ở mức Trung bình (CKD 3a) . vjde 2023, 66-74.