(1)
Nguyễn, V. L.; Nguyễn, T. B. Đào; Trần, K. T. Tổn thương Cơ Quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 Có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu. vjde 2021, 5-10.