(1)
Nguyễn, T. L.; Dương, B. L.; Lê, Ánh N. Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018. vjde 2021, 19-25.