(1)
Phạm, T. C.; Nguyễn, T. L.; Trần, V. L. Quản lý, điều trị ngoại Trú người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Trung tâm Y Tế thị Xã Long Mỹ - Hậu Giang. vjde 2021, 26-34.