(1)
Vũ, C. M.; Đỗ, T. Q. Khảo sát nồng độ Testosterone huyết tương ở Nam Trên 50 tuổi Có giảm mật độ xương Và loãng xương tại Khoa Khám bệnh Theo Yêu cầu – Bệnh viện Bạch Mai. vjde 2021, 59-65.