(1)
Phan, H. D.; Hoàng, V. M.; Đoàn, T. V.; Nguyễn, Q. C.; Hồ, K. H.; Nguyễn, T. H.; Phạm, X. T.; Nguyễn, Đức T. Điều Tra tỷ lệ rối loạn Glucose máu Và các yếu tố Nguy Cơ đái tháo đường típ 2 ở Trẻ Em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018. vjde 2021, 72-79.